Kimono's Background
Kimono's Border Left Image Kimono's Border Right Image
Kimono Restaurant Banner ImageKimono Restaurant Banner Image

Lưu bút khách hàng

" Các tín đồ sushi sẽ không thất vọng khi thưởng thức tại Kimono "

 

Anh Nguyễn Hưng

Dùng bữa ngày 27/05/2015