Kimono's Background
Kimono's Border Left Image Kimono's Border Right Image
Kimono Restaurant Banner ImageKimono Restaurant Banner Image

Lưu bút khách hàng

Tôi là tín đồ với món ăn Nhật bởi vậy tôi yêu cầu rất cao với chất lượng món ăn. Nhưng đến với Kimono lần nào tôi cũng hài lòng về món ăn cũng như thái độ phục vụ của nhân viên.

Anh Nguyễn Hưng

Dùng bữa ngày 27/03/2015