Kimono's Background
Kimono's Border Left Image Kimono's Border Right Image
Kimono Restaurant Banner ImageKimono Restaurant Banner Image

Lưu bút khách hàng

Kimono là nhà hàng Nhật Bản tại Hà Nội mà tôi yêu thích nhất .Đặc biệt là Sashimi ở đây luôn tươi ngon và phong phú.

 

Mrs Thanh Vân

Dùng bữa ngày 24/06/2015