Kimono's Background
Kimono's Border Left Image Kimono's Border Right Image
Kimono Restaurant Banner ImageKimono Restaurant Banner Image

Lưu bút khách hàng

" Điều khiến tôi gắn bó với Kimono lâu dài không chì vì món ăn ngon mà không gian của Kimono , sự chu đáo nhiệt tình của nhân viên luôn khiến tôi và bạn bè hài lòng "

Mr Đăng.

Dùng bữa ngày 15/09/2015