Kimono's Background
Kimono's Border Left Image Kimono's Border Right Image
Kimono Restaurant Banner ImageKimono Restaurant Banner Image

Lưu bút khách hàng

Đã ăn Sashimi ở Kimono thì không ăn được ở nơi nào khác . Đồ ăn ngon và phục vụ nhiệt tình , tôi và gia đình rất hài lòng.

Mr Bảo

Dùng bữa ngày 23/04/2015